Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για εμάς.

1. Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε

Η ατομική επιχείρηση Μάρθα Λαμάρη (με διακριτικό τίτλο Happy Yogi) (εφεξής η “Εταιρεία’ ή “εμείς”) συλλέγει και διατηρεί τα στοιχεία που εσείς επιλέγετε να μας δώσετε (όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες για εσάς ή προτιμήσεις σας) καθώς και στοιχεία των αγορών σας εφόσον επιλέξετε να κάνετε τις αγορές σας δηλώνοντας τα στοιχεία σας.

Ειδικότερα, εφόσον μας τα γνωστοποιήσετε, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα εξής δεδομένα:
– Ονοματεπώνυμο
– Διεύθυνση
– Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email)
– Ιστορικό αγορών
– Προτιμήσεις – πρόσθετες πληροφορίες που παρέχετε και ζητάτε να καταγραφούν (ιδιαίτερες ανάγκες – προτιμήσεις)

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας με κύριο μέλημα μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας και την καλύτερη επικοινωνία μαζί σας και αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

2.1. Καταγραφή στοιχείων και ιστορικού αγορών για καλύτερη εξυπηρέτηση

Καταγράφοντας τα στοιχεία σας, τις ανάγκες σας (εφόσον τις δηλώσετε) και το ιστορικό των αγορών σας, μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα κάθε φορά που μας επισκέπτεστε. Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες αγορές σας και να σας προτείνουμε το κατάλληλο πρόγραμμα.

2.2. Ενημέρωση για εκπτώσεις και ειδικές προσφορές

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που επιλέγετε να μας δώσετε, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές και εκπτώσεις.

2.3. Διαμόρφωση προφίλ πελάτη για εμπορική προώθηση – άμεση διαφήμιση

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για εσάς. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις σας, τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν. Επιλέγοντας το σχετικό πεδίο που αφορά τη στοχευμένη επικοινωνία με βάση τις προτιμήσεις σας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να επεξεργαζόμαστε τις πρόσθετες πληροφορίες που μας δίνετε, ώστε να σας στέλνουμε ενημερώσεις και μηνύματα προώθησης προϊόντων που ταιριάζουν με το προφίλ σας, όπως αυτό προκύπτει βάσει δημογραφικών στοιχείων (φύλο, ηλικία), των αγορών, των προτιμήσεων και των αναγκών σας.

2.4. Έρευνες αγοράς

Κατά το διάστημα που παραμένετε ενεργός πελάτης μας (έχετε πραγματοποιήσει κάποια αγορά εντός των τελευταίων 12 μηνών) και εφόσον μας έχετε δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, εμείς ή οι συνεργάτες μας που ενεργούν για λογαριασμό μας (εταιρείες ερευνών, διαφημιστικές εταιρείες) μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σας στο πλαίσιο ερευνών αγοράς που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και να ενημερωθούμε για την εμπειρία σας ως πελάτη μας. Η ενέργεια βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να αξιολογούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Εάν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε στην έρευνα μπορείτε να μας ενημερώσετε.

2.5. Έννομο συμφέρον & Αξιώσεις:

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

3. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή/και αποστέλλουν για λογαριασμό μας ενημερώσεις, προωθητικά μηνύματα ή διενεργούν έρευνες αγοράς.

4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένετε ενεργός πελάτης και για τρία (3) έτη από το χρόνο της τελευταίας αγοράς που κάνατε δηλώνοντας τα στοιχεία σας. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την τελευταία αγορά σας, τα στοιχεία σας θα διαγράφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας ή/και τη διαγραφή των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή, όπως αναφέρεται και παρακάτω στην ενότητα που αφορά τα δικαιώματά σας.

5. Τα δικαιώματά σας

Η Happy Yogi διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε:

  • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας
  • διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή
  • διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο (σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο), εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών
  • περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς
  • να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ σας. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για το σύνολο ή για μέρος των δεδομένων σας και των σκοπών επεξεργασίας, παρακαλώ επικοινωνήστε στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

HAPPY YOGI
Δωδεκανήσου 117
Νέα Φιλοθέη
14235 Αλσούπολη
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2710033
happy-yogi@happy-yogi.gr
www.facebook.com/happyyogistudio

Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210 6475600)