Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΓΙΟΓΚΙ: 10 ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΚΑΙ 10 ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ

Everything that we eat is food for our soul. Yogis believe that food is the creator of prana (life force) that sustains our bodies and brings us vitality and health.